Patria-konsernin sidosryhmälehti verkossa

Patria-konsernin sidosryhmälehti ilmestyy painettuna kaksi kertaa vuodessa suomeksi ja englanniksi. Lehden verkkoversio on luettavissa osoitteessa www.patriamagazine.fi.

Di­gi­leh­den ul­koa­su on suun­ni­tel­tu säh­köis­tä lu­ke­mis­ta var­ten. Li­säk­si siinä on aika ajoin li­sä­ma­te­ri­aa­lia, kuten uu­ti­sia, haas­tat­te­lu­ja, kuvia ja vi­deoi­ta.  Digilehdessä julkaistaan samat sisällöt kuin painetussakin lehdessä, mutta verkossa julkaistaan sisältöjä myös painetun lehden ilmestymiskertojen välillä.

Digilehti toimii eri verkkoselaimilla, tableteilla ja älypuhelimilla ja mukautuu sen mukaan millä laitteella sitä luetaan. Siten lehden näkymä on erilainen älypuhelimessa kuin tietokoneen näytöltä.

Anna pa­lau­tet­ta di­gi­leh­des­tä osoit­teel­la communications@patria.fi

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Konserni toimii Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Puolassa, Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, USAssa ja Etelä-Afrikassa. Konsernissa toimii 2 800 ammattilaista.

www.patria.fi