Case

Taattua voimaa dieselmoottorikorjaamosta

Nokian Linnavuoren luolastossa on korjattu Merivoimien ja teollisuuden järeitä moottoreita jo 50 vuotta. Nykyaikainen korjaamo ja sen henkilöstö ovat alansa huippua.

Patria

Sveitsiläinen Kernkraftwerk Gösgenin SACM UD45 V16 –moottori.

Nokian Linnavuoressa kallion sisään louhitusta luolastosta löytyy nykyaikainen korjaamo, joka on laitteistoltaan ja toimitiloiltaan oman alansa huippua Euroopassa. Tämä on Patrian dieselmoottorikorjaamo, ja sen työsarkaa ovat erityisesti merivoimien ja ydinvoimaloiden isot dieselmoottorit.

Samassa luolastossa toimii myös lentokoneiden ja teollisuuden kaasuturbiinimoottoreita huoltava ja korjaava yksikkö.

Dieselmoottoriyksikön päällikkö Seppo Tamminen kertoo, että dieselmoottorien huolto on Patrian vähemmän tunnettu, mutta keskeinen osaamisalue.

– Isojen merimoottoreiden korjaustoiminta alkoi jo vuonna 1964, Tamminen toteaa.

Sotilas- ja siviiliasiakkaita

Ensimmäinen varsinainen dieselmoottoriasiakas oli Rajavartiolaitos, jonka Lintu-luokan vartioalusten Mercedes-Benz (nykyinen MTU) -moottorit huollettiin Linnavuoressa.

Lähes samaan aikaan tulivat huoltoon myös ensimmäiset Suomen merivoimien Nuoli-luokan moottoritykkiveneiden venäläiset M50-moottorit.

Tämän jälkeen lähes kaikki Merivoimien taistelualusten moottorihuollot on hoidettu Patrialla.

– Etenkin Tuima-luokan ohjusveneiden voimaa uhkuvat 56-sylinteriset tähtimoottorit pitää mainita, Tamminen lisää.

Vuosien aikana asiakaskunta on laajentunut myös siviilipuolelle. 1990-luvun alussa mukaan tulivat ydinvoimalaitosten hätägeneraattorimoottorit Olkiluodossa ja Loviisassa.

Patria on huoltanut viime vuosina myös muun muassa Maavoimien panssarikaluston, laivanvarustamojen, lauttakuljetusyritysten, kaivosalan ja teollisuuslaitosten eri tyyppisiä dieselmoottoreita.

Erikoisimpia voimalaitteita ovat olleet kilpa-autoiluun viritettyjen kuorma-autojen moottorit.

Komennuksia lyhyellä varoitusajalla

Linnavuoressa peruskorjataan vuodessa 12–15 isoa dieselmoottoria ja tehdään lukuisa joukko pienempiä toimeksiantoja. Lisäksi asiakkaiden luona aluksilla ja muilla laitepaikoilla tehdään paljon huolto- ja asennustöitä.

– Suuret peruskorjaukset tehdään Patrian korjaamolla, kun taas pienemmät työt voidaan tehdä asiakkaan luona, Seppo Tamminen toteaa.

Merimoottoreiden tyyppi-insinööri Erkki Martikainen sanoo, että huoltotiimit lähtevät työkomennukselle lyhyellä varoitusajalla.

– Nopeita toimenpiteitä tarvitaan esimerkiksi silloin, jos aluksen jossakin pääkoneessa ilmenee ongelmia ja tankkauksen jälkeen pitäisi päästä jo merelle, Martikainen havainnollistaa.

Uudemmissa moottoreissa voi myös ilmetä elektroniikkaongelmia, joiden ratkaisussa Patrian asiantuntijat pystyvät auttamaan.

Luotettavuus kaikki kaikessa

Merimoottorit ovat eräs Patrian dieseltoimintojen tärkeimmistä tuoteryhmistä. Erkki Martikainen sanoo, että niiden huoltamisessa erityisen tärkeää on luotettavuus.

– Luotettavuus syntyy ammattitaitoisesta henkilökunnasta sekä siitä että noudatamme tarkasti moottori- ja laitevalmistajien ohjeita ja käytämme alkuperäisiä varaosia. Näistä asioista pidämme tiukasti kiinni, Martikainen korostaa.

Esimerkiksi Merivoimien ohjusveneiden päämoottoreissa peruskorjaukset tehdään
6 000 käyntitunnin välein. 3 000 tunnin kohdalla on vuorossa välihuolto.

– Linnavuoressa moottori koekäytetään huollon jälkeen. Näin varmistamme, että moottori toimii moitteettomasti, säädöt ovat kohdallaan, eikä vuotoja ilmene, Martikainen sanoo.

Pienemmät huollot ja laitteiden vaihdot asiakas tekee itse. Silloinkin Patria on usein mukana huoltamalla irtokomponentteja, esimerkiksi polttoainelaitteita.

– Asiakas irrottaa laitteet moottorista ja toimittaa ne meille. Käymme osat läpi Linnavuoressa ja palautamme ne huollettuina takaisin.

 

Patria

Koekäytössä oleva Merivoimien MTU 16V 538 –moottori.

Varaosia myös iäkkäisiin koneisiin

Linnavuoren luolastosta löytyvästä osaamisesta kertoo se, että Patria on ollut jo pitkään MTU-moottoreiden valtuutettu huoltokorjaamo Suomessa. Hyvä yhteistyö moottorivalmistajien kanssa takaa sen, että varaosia löytyy myös iäkkäämpiin koneisiin.

– Vanhojenkaan moottoreiden korjaaminen ei ole yleensä ongelma. Esimerkiksi MTU
pystyy toimittamaan kuluvia osia ja tiivisteitä suoraan varaston hyllystä jopa 50 vuotta vanhoihin moottoreihin, Erkki Martikainen mainitsee.

Moottorien ohella Patria huoltaa muitakin alusten konehuoneen laitteita.

– Esimerkiksi taistelualuksissa palvelu kattaa koko voimalinjan moottoreista kytkimien ja akselistojen kautta vaihteisiin ja siitä edelleen vesijetin impelleriin saakka, Seppo Tamminen sanoo. Impelleri on siipipyörä, joka siihen liittyvän jettitunnelin kanssa muodostaa niin kutsutun vesijetin.

Dieselmoottorikorjaamolla on yhteisiä hankkeita myös Patrian muiden liiketoimintojen kanssa. Esimerkiksi Systemsin kanssa toteutettiin Merivoimien mittavaa Rauma-luokan ohjusveneiden peruskorjausprojektia. Linnavuoren vastuulla oli alusten propulsiojärjestelmän peruskorjaus. Propulsiojärjestelmä on voimalaite (moottori), joka voi olla esimerkiksi potkuri tai vesijetti.

Ydinvoimalat vaativia asiakkaita

Ydinvoimaloiden varavoimadieseleitä Patria on korjannut vuodesta 1992 lähtien. Kyse on järeämmän kokoluokan dieselmoottoreista, jotka pyörähtävät käyntiin silloin, kun sähköä ei muualta ole saatavissa.

Moottorit muun muassa varmistavat, että ydinreaktorin jäähdytysjärjestelmät pysyvät toiminnassa myös mahdollisissa vika- ja häiriötilanteissa.

– Käyttötunteja moottoreille tulee vähän, mutta niitä on kuitenkin pidettävä jatkuvassa toimintakunnossa, sanoo Anita Korsberg, joka toimii ranskan- ja saksankielisten maiden ydinvoimalamoottoreiden tyyppi-insinöörinä.

Varavoimakoneiden perushuoltoväli vaihtelee ydinvoimaloittain. Kalenteriaikaan perustuva huoltoväli on yleensä 15–20 vuotta.

– Moottoreille tehdään silloin täydellinen peruskorjaus, vaikka käyttötunteja ei olisikaan tullut muista kuin kuukausittaisista koeajoista. Tämä on välttämätöntä jo moottorissa olevien ikääntyvien osien, kuten esimerkiksi kumiosien vanhenemisen vuoksi, Korsberg painottaa.

Linnavuoressa moottori puretaan. Jokainen osa puhdistetaan ja tarkastetaan. Tietyt osat vaihdetaan uusiin. Turvallisuus on ydinvoimaloissa kaikki kaikessa. Tämä pätee myös moottoreiden huoltoon.

Erityyppisten laatustandardien ohella työtä ohjaa Suomessa säteilyturvakeskus STUKin ohjeistus. Ulkomaalaisten asiakkaiden toimeksiannoissa noudatetaan asiakkaan ja kyseisen maan viranomaisten laatuvaatimuksia ja muita määräyksiä.

Myös huoltotoimenpiteiden dokumentointi on tehtävä huolellisesti.

– Kaikki työvaiheet raportoidaan. Yhden moottorihuollon loppuraportti voi olla useamman sadan sivun paketti, joskus jopa lähemmäs tuhat sivua, Korsberg sanoo.

Kaikki hyötyvät yhteistyöstä

Loviisan ja Olkiluodon voimaloiden varavoimakoneiden ohella Linnavuoressa on peruskorjattu muun muassa ruotsalaisen energiayhtiö Vattenfallin, ranskalaisen EDF:n ja sveitsiläisen KKW Gösgen-Dänikenin ydinvoimalaitosten moottoreita.

Useat Patrian asiakkaat käyttävät varavoimana Wärtsilän SACM-dieselmoottoreita. Vuosien varrella asiakkaita on kutsuttu koolle keskustelemaan koneiden huoltoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Vuonna 2011 Patria kokosi jälleen ydinvoima-asiakkaansa kehittämään ratkaisuja muun muassa varaosien ja teknisen tiedon hyödyntämiseksi käyttäjien välillä.

– Voimalaitosten käyttölupia on jatkettu, ja moottoreita tarvitaan vielä vuosikymmeniä. Siksi varaosien saatavuus on laitosten toiminnan kannalta oleellista, Korsberg huomauttaa.

Tiivistyneestä yhteydenpidosta, kokemusten vaihdosta ja tarvittaessa myös varaosien vaihdosta hyötyvät kaikki.

 

Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä joulukuussa 2014.