Pääkirjoitus

Strategista kumppanuutta eri sektoreilla

"We give our customers confidence in all conditions"; "Patria - #1 partner for critical operations". Patriassa on paljon huippuosaamista ja sitoutuneita ammattilaisia, jotka ajattelevat asiakkaan parasta jokaisessa projektin vaiheessa. Huippuosaamisemme näkyy jatkuvassa tuotekehityksessä.

Patrian missio “We give our customers confidence in all conditions” sekä visio “Patria – #1 partner for critical operations” kuvaavat hyvin toimintaamme. Patriassa on paljon huippuosaamista ja sitoutuneita ammattilaisia, jotka ajattelevat asiakkaan parasta jokaisessa projektin vaiheessa. Huippuosaamisemme näkyy jatkuvassa tuotekehityksessä.

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme luottavat meihin kaikissa olosuhteissa myös tulevaisuudessa. Tässä yksi avainsana on digitaalisuus, joka tulee näkymään toiminnassamme kaikilla sektoreilla. Se näkyy erityisesti liiketoiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä sekä uudenlaisten liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä. Sen avulla pystymme jatkossa myös kasvattamaan toimintamme tehokkuutta ja tuottavuutta.

Digitalisaatiossa teknologiaa ja tietoa käytetään uuden arvon ja liiketoiminnan tuottamiseksi. Siinä onnistuminen vaatii vakaata tietopohjaa sekä kykyä ketteriin kokeiluihin. Patriassa panostukset digitalisaatioon näkyvät monipuolisena kehitystyönä. Tiedon sähköistäminen sekä nopeat pilottihankkeet vaikkapa ainetta lisäävän valmistuksen ja virtuaali- että lisätyn todellisuuden saralla ovat esimerkkejä menestyksekkäistä hankkeista.

Digitaalisuus luo uutta perustaa toiminnallemme nyt ja tulevaisuudessa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin, ja vahvistaa keskeistä rooliamme puolustuskyvyn ja huoltovarmuuden takaamisessa sekä huoltoliiketoiminnassa.

Olli Isotalo
toimitusjohtaja