Pääkirjoitus

Strategiset kumppanuudet ja toiminnan vastuullisuus avainasemassa

Sotilaallinen huoltovarmuus sekä Puolustusvoimien kaluston ja niihin liittyvien järjestelmien suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää koko puolustushallinnon ja teollisuuden saumatonta yhteistyötä. Tämä on Patria-konsernin ydinosaamista.

 

Heikki Allonen 105Meillä on jo osin historiastammekin johtuen luontainen ja merkittävä rooli strategisena kumppanina eri puolustushaaroissa täällä kotimaassa. Lisäksi olemme löytäneet uusia kiinnostavia markkinoita tarjoamalla palveluitamme laajemmin myös turvallisuusviranomaisille. Kansainvälisillä markkinoilla meillä puolestaan on vankka kokemus erityisesti Land-liiketoiminnan osalta, ja tätä osaamista haluamme syventää myös kansainvälisissä projekteissa eri kumppaniemme kanssa.

Tytäryhtiömme Millog toimii Puolustusvoimien strategisena kumppanina tuottaen Maavoimien ja Merivoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin elinkaaren tukipalveluita sekä normaali- että poikkeusoloissa. Kyseessä siis on siviilioloissa yhtiömuotoinen organisaatio, jolle on tarkkaan määritelty poikkeusolojen tehtävä. Tämän vuoden alussa Millogin vastuulle siirtyivät Maavoimien varuskuntakorjaamot ja Merivoimien kunnossapitokeskukset. Sopimus Puolustusvoimien kanssa laajentaa ja syventää olemassa olevaa strategista kumppanuutta. Olemme yhdessä asiakkaamme kanssa onnistuneet luomaan Millog-konseptista toimivan ja kustannustehokkaan mallin, joka todennäköisesti olisi varsin helposti myös sovellettavissa muun muassa naapurimaahamme Ruotsiin. Ruotsissahan Patria on toiminut jo vuosia – huollamme siellä muun muassa helikopterikalustoa, mistä tuoreimpana esimerkkinä on sopimus HKP-16 Black Hawk -kaluston huollosta.

Patrian Aviation-liiketoiminta vahvisti kumppanuuttaan Ilmavoimien kanssa allekirjoittamalla alkuvuodesta sotilasilmailun järjestelmien elinkaaripalveluja koskevan strategisen kumppanuussopimuksen. Tällä täsmennetään osapuolten välillä jo vuosikymmenten ajan jatkuneen yhteistoiminnan toimintatapoja ja ehtoja sekä vahvistetaan strategisen kumppanuuden asemaa kaikissa olosuhteissa. Yhteistyöllä on Suomeen rakennettu lentokaluston ylläpitokonsepti, jonka nähdään olevan huoltovarmuuden kannalta parempi ja kustannustehokkaampi kuin tukeutuminen kaluston OEM-toimittajien tarjoamaan vastaavaan palveluun.

Puolustusvoimien lisäksi Patrialla on kasvava rooli turvallisuussektorilla. Tästä esimerkkinä on alkuvuodesta allekirjoitettu sopimus viranomaisten yhteisestä kenttäjohtojärjestelmästä, jota käytetään ensisijaisesti mobiiliolosuhteissa. Sillä mahdollistetaan viranomaisten kenttätoimintojen johtaminen, tilannekuvan ylläpito ja tietojen syöttäminen eri järjestelmiin, viranomaisten välinen reaaliaikainen tiedonvaihto sekä viestintä. Järjestelmää tulevat käyttämään poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Tulli sekä muut mahdolliset myöhemmin mukaan tulevat viranomaiset.

Kansainvälisillä markkinoilla Patria suuntaa katseensa tulevina vuosina muun muassa Australiaan ja Lähi-Itään. BAE Systems ja Patria osallistuvat yhteistyössä Australian panssaroitujen tiedusteluajoneuvojen erittäin merkittävään tarjouskilpailuun. Patria on modernien 8×8 panssaroitujen pyöräajoneuvojen markkinajohtaja, ja siten oiva kumppani BAE Systemsille Australiassa sopivan pyöräajoneuvon toimittajana. KONGSBERGin kanssa allekirjoitimme puolestaan kumppanuussopimuksen Lähi-Idän alueen ajoneuvo- ja asejärjestelmähankkeisiin osallistumisesta. Patria on mukana pyöräajoneuvojen lisäksi myös tornillisten 120 mm kranaatinheitinjärjestelmien markkinajohtajana. Näitä molempia järjestelmiä on jo käytössä Lähi-Idässä, samoin kuin Kongsbergin RWS-asejärjestelmiä. Yhdessä muodostamme vahvan tiimin vastamaan asiakkaiden tulevaisuuden tarpeita.

Myös yhtiön omistuksessa on tapahtumassa muutoksia. Patrian valtiollinen omistaja on kertonut etsivänsä Patrialle teollista tahoa osakkeenomistajaksi sen jälkeen, kun Patria lunasti Airbus Group NV:n omistamat osakkeet tilikauden 2014 päättyessä. On todennäköistä, että asia ratkeaa kuluvan tilikauden aikana.

Patria perustaa kannattavan liiketoimintansa kehittämisen ja tulevaisuuden hyvin toimiviin kumppanuuksiin. Hyvä kumppanuus puolestaan edellyttää vastuullista toimintaa, joka ei tarkoita vain ehdotonta nollatoleranssia lahjontaan liittyen, vaan myös paljon muuta.

Hyvää kesää ja syksyllä tavataan DSEI-tapahtumassa Lontoossa, jossa esittelemme jälleen mielenkiintoista ja kokemisen arvoista huipputeknologiaa.

 

Heikki Allonen
toimitusjohtaja