Tänä päivänä Patria on puolustus-, turvallisuus ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja, joka tukee yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta muun muassa huoltovarmuudessa ja roolissaan Ilmavoimien strategisena kumppanina. Patrian menestyksen takana on sen vahva, vuosikymmenien aikana hankittu kokemus, teknologinen huippuosaaminen ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

 

Ilmailuvoimien Lentokonetehdas perustetaan

Patrian historia alkaa vuodesta 1921. Suomenlinnaan perustettiin Ilmailuvoimien Lentokonetehdas, jonka toiminta alkoi Hansa-Brandenburg -lentokoneen lisenssivalmistuksella. Seitsemän vuoden jälkeen tehdas nimettiin Valtion Lentokonetehtaaksi.

 

 

Kuva: Vuonna 1921 Suomenlinnaan perustettiin Ilmailuvoimien Lentokonetehdas, joka on Patrian historian lähtökohta. Tuolloin lentokoneet tehtiin puusta, ja niiden runko päällystettiin kankaalla. Vuonna 1928 tehtaan nimeksi tuli Valtion Lentokonetehdas.

 

 

Kranaatinheittimiä Suomen puolustusvoimille

 

Patrian erikoistuminen kranaatinheittimiin ulottuu 1930-luvulle, jolloin Tampella aloitti kranaatinheittimien suunnittelun ja tuotannon Suomen puolustusvoimien tarpeisiin.

Kuva: Vuonna 1933 liikuteltava kranaatinheitin oli Tampella 81 Krh/33 Friitalan hevoskantotelineessä.

 

 

Lentokonetehdas Halliin

Vuonna 1940 Kuoreveden Halliin valmistui lentokonetehdas, joka on tänäkin päivänä keskeinen osa Patriaa. Ilmailun parissa toimii yli tuhat patrialaista.

 

 

Kuva: 40-luvulla lentokonetehdas siirtyi Tampereelta Halliin.

 

 

Erikoistuminen ajoneuvoihin

Ajoneuvoihin erikoistuminen sai alkunsa jatkosodan aikana, jolloin Suomen tarve ajoneuvotuotannolle oli suuri. Vanajan autotehtaalla valmistettiin alkuvaiheessa muun muassa linja- ja kuorma-autoja, täysperävaunuyhdistelmiä, lavetteja, nosturialustoja ja nivelbusseja.

Kuva: 1940–50 -luvuilla Patria valmisti Vanajan autotehtaallaan mm. linja- ja kuorma-autoja ja lavetteja sodanjälkeisen Suomen monenlaisiin tarpeisiin.

 

Lentokoneiden ja helikopterien kokoonpanoa

60-luvulla Hallissa koottiin Fouga Magister-suihkuharjoituslentokoneita, 70-luvulla kokoonpantiin Draken-hävittäjiä ja modifioitiin Mig-hävittäjäkalustoa. Näitä seurasivat 80-luvulla Hawk-suihkuharjoituskoneiden kokoonpano sekä Vinka- ja Redigo-koulukoneiden suunnittelu ja valmistus. 90-luvulla kokoonpantiin Hornet-hävittäjiä ja 2013 alkaen NH90-kuljetuskoptereita Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille.

Omia lentokoneita Patria on historiansa aikana suunnitellut ja valmistanut yli 300 ja lisenssillä yli 600. Oma lentokonetuotanto päättyi 1995, minkä jälkeen toiminta keskittyi kokoonpanoihin, huolto-, korjaus- ja modifikaatiotöihin.

 

Sotilasajoneuvoja

Painopiste ajoneuvo-osaamisessa siirtyi kohti sotilasajoneuvoja, kun 70-luvulla esiteltiin kuorma-auto Proto ja 80-luvulla sen seuraaja Maasto-Sisu SA-150 eli Masi.

Kuva: 1960-luvulla ajoneuvotuotanto jatkui edelleen, mm. rauhanturvaajat käyttivät Patrian kulkuvälineitä.

 

 

 

Pasien sarjavalmistus alkaa

Panssaroitujen pyöräajoneuvojen sarjavalmistus käynnistyi 1984, jolloin tuotantoon otettiin Panssari-Sisu eli Pasi XA-180. Pasit tekivät suomalaista osaamista tunnetuksi maailmalla ja niitä valmistettiin 1300 kappaletta muun muassa Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Hollantiin.

 

 

Tornillisten kranaatinheittimien kehittäminen käynnistyy

1990-luvun puolivälissä Vammas Oy, joka liitettiin myöhemmin Patriaan, teetti kranaatinheittimistön tulevaisuudennäkymiä koskevan tutkimustyön. Sen perusteella nähtiin, että kehitys suuntautuu tela- ja pyöräajoneuvoihin asennettaviin tornillisiin kranaatinheittimiin. Tämän pohjalta Patria ja Hägglunds kehittivät kaksiputkisen AMOS-kranaatinheitinjärjestelmän. Vuonna 2006 Patria lanseerasi yksiputkisen kranaatinheittimen Patria Nemon.

Kuva: AMOS-kranaatinheitinjärjestelmä kehitettiin 1990-luvulla, koeammunnoissa AMOS PT1 -ajoneuvo XA-203.

 

Valtio kokoaa puolustusvälineteollisuuden yhteen

Nykyiseen muotoonsa Patria on kehittynyt lukuisten vaiheiden ja yhteenliittymien tuloksena. Tärkeä askel nykyisen Patrian suuntaan otettiin vuonna 1997, kun Suomen valtio kokosi yhteen merkittävän osan maan puolustusvälineteollisuudesta ja Patria perustettiin.
Samana vuonna osaamista laajennettiin hankkimalla vedenalaisia valvontajärjestelmiä ja avaruuselektroniikkaa kehittävä yksikkö Tampereelta.

 

Puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan vahva toimija

Patria AMV -tuoteperheen panssaroidut pyöräajoneuvot ovat yksi Patrian keskeisimmistä vientituotteista. Tällä hetkellä Patrialla on sopimukset lähes 1 600 ajoneuvosta.
Tänä päivänä Hallissa tuotetaan muun muassa elinkaarentukipalveluja Ilmavoimien Boeing Hornet F-18 -monitoimihävittäjille ja Hawk-harjoitushävittäjille.

Tukipalveluja Maavoimien NH90-kuljetuskoptereille tuotetaan Hallissa ja Utissa. Nyt Patriavahvistaa asemaansa merkittävänä pohjoismaisena helikoptereiden elinkaarentukipalvelujen tuottajana.

Patria on tarjonnut Ilmavoimille peruslentokoulutusta Tikkakoskella vuodesta 2005.
Patrian Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia ohjelmistointensiivisiä järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi, ohjelmistot ja elinkaaren tuki.

Kuva: Patria huolehtii suomalaisvalmisteisten Rauma-luokan ohjusveneiden (ylh.) päivittämisestä. Vas. XA-180-ajoneuvon alustalle rakennettu maalinosoitustutka (MOSTKA 87) eli Tutka-Pasi. Vaunu, mastojärjestelmä ja tutka- sekä viestikalustojärjestelmän asennus tehtiin 80-luvun puolivälissä. Viesti- ja tutkajärjestelmä modernisoitiin 2000-luvulla.

 

Kuva: 2010-luvulla Patrian Systems-liiketoiminnan tuotekehityksessä syntynyt ARIS (ylh.) on edistynyt reaaliaikainen tiedustelujärjestelmä elektroniseen tiedusteluun.