Suomi 100

Nuku rauhassa

Patria on mukana Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoimassa Nuku rauhassa -hankkeessa, joka esittelee vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä sekä edistää kokonaisturvallisuutta osana Suomi 100 -juhlavuotta.

Patria0117_NukuRauhassa_tunnusNuku Rauhassa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja motivoida kansalaisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat hankkeen keskeisiä teemoja.

Patria osana kokonaisturvallisuutta

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen toimintamalli, jossa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Turvallisuus tuotetaan viranomaisten, elinkeinoelämän, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Keskeisen peruspilarin kokonaisturvallisuudessa muodostaa huoltovarmuus, jossa Patrialla on merkittävä rooli.

– Patrian toiminnoista ja henkilöstöstä merkittävällä osalla on vastuu huoltovarmuudesta poikkeusolosuhteissa. Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa. Tässä työssä laaja yhteistyö yritysten, viranomaisten sekä toimialajärjestöjen kanssa on välttämätöntä, kertoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

– Patrian asiakaslupaus ”Kun kaiken on pakko toimia” kuvastaa myös yhtiön roolia huoltovarmuuden tuottamisessa. Patria on asiakaslupauksemme mukaisesti tae toimintavarmuudesta. Asiakaslupaus tuo esiin hienosti myös toiminnan vastuullisuutta. Kannattava toiminta perustuu hyvään kumppanuuteen, jossa kaiken on toimittava, hän sanoo.

Nuku rauhassa -kampanjan teemoista myös syrjäytymisen ehkäiseminen on Patrialle keskeinen aihe. Se on ollut yhtiön tukikohteena eri hankkeissa jo useiden vuosien ajan, myös meneillään olevassa VL Myrsky -hävittäjälentokoneen entisöintiprojektissa, jossa aktiivisessa roolissa ovat työpajojen ja ammattiopistojen nuoret.

Kokonaisturvallisuuden toimijat laajasti esillä

Nuku rauhassa -hankkeella juhlistetaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea, ja se on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Maanpuolustuksen Tuki ry:n koordinoimassa hankkeessa on mukana laajasti toimijoita kokonaisturvallisuuden eri sektoreilta. Mukana ovat vapaaehtoiset maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöt, veteraanijärjestöt ja viranomaiset. Hankkeessa ovat esillä muun muassa Opetushallitus, sisäministeriö, puolustusministeriö, Turvallisuuskomitea, Huoltovarmuuskeskus, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Tulli, Poliisi, pelastustoimi ja Hätäkeskuslaitos.

– Hankkeen kautta pyritään lujittamaan kokonaisturvallisuuden toimijoiden eli kansalaisten, järjestöjen, yritysten ja viranomaisten yhteistyötä sekä rakentamaan kokonaisturvallisuudesta osa Suomen maabrändiä, kertoo Nuku rauhassa -hankkeen koordinaattori Kaisa-Maria Tölli.

Näiden asioiden viestimiseksi järjestetään toimintaa koko hankkeen toimintavuoden 2017 ajan. Nuku rauhassa -hanke koostuu eri puolilla Suomea toteutettavasta kymmenestä kokonaisturvallisuustapahtumasta, viidestä asiantuntijaseminaarista sekä viestintäkampanjasta. Hanke huipentuu Helsingin Kansalaistorilla järjestettävään päätapahtumaan elokuussa 2017. Tilaisuuksien yleisötavoite on 300 000, ja laadukkaalla kampanjalla tavoitellaan jopa kahta miljoonaa suomalaista. Kampanjan teemana on Nuku rauhassa, jotta Suomessa kaikki voivat nukkua rauhassa