Case

NH90-helikopteria huoltamassa

Patrian rooli NH90-helikopterien huoltajana perustuu koneiden rakenteen ja tekniikan läpikotaiseen ymmärrykseen sekä avoimeen yhteispeliin asiakkaan kanssa.

NH90-helikopteria-huoltamassa-Utti

NH90 on nykyaikainen lähes täysin komposiittirakenteinen miehistönkuljetuskopteri, jota käytetään myös välineistön siirtoon ja erilaisiin erikoistehtäviin. Suomen puolustusvoimat on tilannut niitä 20, joista 16:s toimitettiin keväällä 2013. Suomi kuuluu NH90-käyttäjämaiden kärkikaartiin kaluston operatiivisella käytöllä mitattuna. NH90-kuljetushelikopterit muodostavat Suomen puolustusvoimien helikopteripataljoonan pääkaluston. Ne ovat kotimaan puolustukseen liittyvien tehtävien lisäksi käytettävissä niin pelastus- ja virka-aputehtäviin kuin kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviinkin.

Patria toimii sekä NH90-helikoptereiden kokoonpanijana että tekee niiden huoltoja, korjauksia ja antaa teknistä tukea niin rauhan kuin poikkeusolojenkin aikana. Suomen kopterit toimitetaan Uttiin, jossa Patria vastaa huollosta Jääkärirykmentin välittömässä läheisyydessä yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

Utin Jääkärirykmentin lentotekninen johtaja insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen kehuu Patrian ja Puolustusvoimien saumatonta yhteistyötä. Jo ennen ensimmäisten NH90-helikopterien toimitusta Jääkärirykmentin edustajia oli tutustumassa kokoonpanolinjan toimintaan. Tällä hetkellä suunnitelmissa on, että Patria tekee perusteelliset 600 lentotunnin välein tehtävät huollot ja muut isommat operaatiot. Puolustusvoimat puolestaan keskittyy kevyempiin runkohuoltoihin, joiden aikana koneen järjestelmät käydään läpi valmistajan ohjeiden mukaan.

– Työskentelemme puolin ja toisin toistemme tiloissa. Jos Jääkärirykmentissä on kapasiteettivajetta, me paikkaamme tilannetta, ja ongelmatilanteessa järjestelmäinsinöörimme lähtee saman tien selvittämään tilannetta lentokentän toiselle puolelle. Utin Jääkärirykmentti koelentää huoltamamme koneet ja tekee vastaanottotarkastukset. Yhteistyö on avointa ja hedelmällistä, Patrian Utin toimipisteen huoltotoiminnan johtaja Juha Tylli kertoo.

– Käytännön työssä ainoat erot ovat vaatteiden värissä, Kaikonen naurahtaa.

Syvempää asiantuntemusta

Puolustusvoimat odottaa Patrialta sujuvan yhteistyön lisäksi syvempää järjestelmäasiantuntijuutta ja -tietämystä. Hyvässä työtilanteessa siviiliorganisaation on myös helpompi olla joustavampi ja kasvattaa resursseja.

– Koska kyseessä on uusi konetyyppi, huollon määrä on huomattava. Patrialla on huippuammattilaisia, jotka ovat olleet Ranskassa työskentelemässä helikoptereiden parissa ja saaneet sieltä arvokasta kokemusta ja taustatietoa. Nämä opitut taidot ovat tärkeitä silloin, kun olemme etsimässä mahdollista vikaa, Kaikonen painottaa.

Kun kaikki 20 NH90-helikopteria on toimitettu Utin Jääkärirykmentille, ja ne ovat yhtä aikaa käytössä, työmäärä Utissa on suurimmillaan.

– Meillä on huoltotilat neljälle helikopterille. Läpimenoaika on saatava mahdollisimman lyhyeksi, jotta asiakkaalla on mahdollisimman monta kopteria käyttövalmiina yhtä aikaa, Tylli selittää.

Utissa huollon parissa työskentelee 20 henkilöä, jotka tekevät lentotunteihin ja kalenteriaikaan perustuvia huoltoja, vikakorjauksia ja muutostöitä. Asentajien osaaminen perustuu koneiden läpikotaiseen tuntemukseen – monet heistä ovat työskennelleet Hallissa kokoonpanolinjalla.

Lisää tuoretta osaamista on luvassa, sillä vuonna 2013 Uttiin kohosi Kouvolan seudun ammattiopiston uusi toimipiste, jossa alkaa vuonna 2014 kolmivuotinen helikopterikoulutuslinja.

Raskaat huollot hallussa

Hallin yksikön päätyö on Eurocopterin alihankkijana tuottaa valmiit NH90-helikopterit Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille. Tulevaisuudessa kokoonpanon rinnalle nousee toinen tärkeä tehtävä: Suomen NH90-helikoptereihin kohdistuvien niin sanottujen raskaiden huoltojen tekeminen.

– Seuraavan koneen lentotunnit eivät ole vielä täynnä, joten odottelemme nyt seuraavaa raskashuoltoa. Olemme varautuneet siihen, että läpimenoajan ollessa 5—6 kuukautta Hallissa tehdään tulevaisuudessa keskimäärin viisi 600 tunnin huoltoa vuodessa, laskelmoi Hallin yksikön päällikkö Harri Majanmaa. 600 lentotunnin huollossa kone tutkitaan lähes läpivalaisua vastaavalla tarkkuudella.

Prosessi työllistää kokoaikaisesti vähintään viisi asentajaa, ja se sisältää paljon tarkastuksia, joissa etsitään mahdollisia käytön ja rakenteen väsymyksen merkkejä. Kokonaisuus on niin laaja, että ajoittain tarvitaan myös erikoisasiantuntijoita. Kuuden vuoden iässä koneille tehdään lisäksi paljon laitevaihtoja. Se, miten lentotunteihin perustuva huoltosykli ajoittuu suhteessa kalenterivuosiin, vaihtelee luonnollisesti käytön mukaan.

Kaikki huollot tehdään asiakasta kuunnellen, ovathan kyseessä pitkäkestoiset projektit ja asiakassuhteet. Niiden läpivienti vaatii syvää tuntemusta kaikista helikopterijärjestelmistä, mitä Patriaan on karttunut niin kokoonpanotyön kuin koulutuksenkin kautta.

– Se on Patrian vuosikymmeniä kestänyt strategia, joka toistui myös Hornetien ja Hawkien kohdalla. Kun Patria on saanut tehtäväkseen suorittaa loppukokoonpanon, syntyy samalla oiva paikka opiskella konetta päivittäin, ja se luo perusteet huollon kyvykkyydelle, Majanmaa summaa.

Yhteinen tuotetuki

Patria julkaisi keväällä 2013 uuden NH90-tuotetukikonseptin, joka kokosi NH90-osaamisen yhteen paikkaan tuote- ja järjestelmätuen muodossa. Uusi konsepti tukee Patrian profiloitumista yhä enemmän kaikki Pohjoismaat kattavana, virallisena huolto-organisaationa.

– Tähän asti osaaminen, jota Patrialta löytyy todella paljon, on ollut hajallaan eri liiketoiminnoissa. Tehokkaalla, matriisimaisella organisoinnilla toimintaa tehdään paremmin näkyväksi ja toimivaksi, sanoo NH90 testi- ja huoltoinsinööri Antti Koivisto.

Vaikka kyse ei ole suuresta muutoksesta organisaation tai resurssien suhteen, perimmäinen toimintalogiikka muuttui täysin.

– Uuden tuotetukikonseptin myötä loppukäyttäjillä on mahdollisuus saada Patrialta kaikki NH90-kalustoon liittyvät asiantuntijapalvelut yhdellä puhelinsoitolla, Koivisto tähdentää.

Käytännössä valmisteilla on siis yhteinen kontaktipiste, jonka kautta loppuasiakas voi esittää kysymyksiä tai tehdä palvelupyynnön. Tuotetuen henkilökunnan tehtävä on pohtia, miten ongelma ratkaistaan tai pyydetty palvelu tuotetaan, ja lähettää paikalle resurssit tai allokoida tehtäviä Patrian eri yksiköille.

Asiantuntijat Linköpingissä

Linköpingissä Ruotsin ilmavoimien yksikössä  työskentelee viisi Patrian asiantuntijaa. Neljä Ruotsin ilmavoimien sertifioimaa Patrian mekaanikkoa huoltaa NH90-helikoptereita ja yksi niin ikään sertifioitu tekninen asiantuntija ratkoo kiperämpiä teknisiä ongelmia, auttaa vianmäärityksessä ja tukee asiakasta helikopterien käytössä ja huollossa yleisellä tasolla.

NH90-helikopteria-huoltamassa-lkpg_hakan-hansson-rajattu

Ruotsin ilmavoimien laivuehallinnon NH90-osastosta vastaava järjestelmäpäällikkö Håkan Hansson

– Tavallisesti helikoptereita voi huoltaa Euroopan alueella yleisellä sertifioinnilla, mutta koska NH90 on puhtaasti sotilaskäyttöön tarkoitettu tuote, siihen pätevät Ruotsissa sotilasilmailun säännöt. Vaikka joku olisi rakentanut 10 helikopteria, hän ei voi ilman sertifiointia saattaa loppuun mitään tekemäänsä työtä, kertoo Ruotsin ilmavoimien laivuehallinnon NH90-osastosta vastaava järjestelmäpäällikkö Håkan Hansson.

Linköpingissä ollaan tyytyväisiä siihen, miten Patria osaa hoitaa asiat. Henkilöstöstä ja heidän taitotasostaan pidetään huolta, ja ne juuri ovat avainasemassa helikoptereista puhuttaessa. Hansson korostaa, kuinka tärkeää on, että monet Patrian teknikoista ovat olleet osallisina NH90-helikopterien valmistuksessa kokoonpanon alkuvaiheista alkaen.

– Sellainen tieto on mittaamattoman arvokasta silloin, kun asiat menevät vikaan, hän toteaa. Linköpingissä tehdään parhaillaan Ruotsin ensimmäistä 600 lentotunnin huoltoa. Kyseessä on suurin helikopterijärjestelmän huoltotoimenpide, jossa Patrian mekaanikot käytännössä purkavat kopterin osiin.

Henkilöstöstä ja heidän taitotasostaan pidetään huolta. Monet Patrian teknikoista ovat olleet osallisina NH90-helikopterien valmistuksessa kokoonpanon alkuvaiheista alkaen.

Henkilöstöstä ja heidän taitotasostaan pidetään huolta. Monet Patrian teknikoista ovat olleet osallisina NH90-helikopterien valmistuksessa kokoonpanon alkuvaiheista alkaen.

Mitä asiakas sitten odottaa Patrialta?

– Laatua. Meidän pitää voida luottaa Patriaan, ja niin me ehdottomasti voimmekin, Hansson vakuuttaa. Monisäikeistä yhteistyötä NH90-osaamisen tarve Ruotsissa tulee luonnollisesti kasvamaan: koneita on nyt neljä, mutta koko laivueen ollessa kasassa niitä tulee olemaan 18. Ainakin osassa huoltotoimenpiteistä tullaan jatkossakin tarvitsemaan Ruotsin ilmavoimien ulkopuolista apua.

Linköpingin toimipisteen lisäksi Ruotsin ilmavoimat tekee yhteistyötä, joskaan ei päivittäistä, myös Tukholmassa sijaitsevan Patria Helicopters AB:n päätoimipisteen kanssa. Kolmas linkki Patriaan liittyy NH90-helikopterien valmistajan NHIndustriesin Patrialla alihankintana tuottamaan varaosajärjestelmään. Patria hallinnoi järjestelmää, jonka kautta kulkevat kaikki Ruotsiin ja Norjaan tuotavat tavanomaiset varaosat. Varaosajärjestelmän tiimoilta muuten esimerkillisesti sujuneessa yhteistyössä on ollut myös haasteita.

– Ruotsi kuuluu EU:hun, Norja ei. Norja kuuluu NATO:on, Ruotsi ei. Kaikkien eri säännösten vaikutuksesta varaosien kuljettaminen maiden välillä on osoittautunut todella pulmalliseksi ja Patria on kaiken solmukohdassa varaosajärjestelmän ylläpitäjänä. Alkuvaikeuksien jälkeen olemme kuitenkin saaneen asiat toimimaan, Hansson kertoo.

 

Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä kesäkuussa 2013