Patrian uusi koulutuskeskus aloitti alkuvuodesta toimintansa uusissa tiloissa Tampere-Pirkkalan lentokentän välittömässä läheisyydessä. Koulutusyksikön päällikkö Ville Kettula esittelee tyytyväisenä uutuuttaan kiiltäviä toimitiloja ja uutta lentokalustoa.

– Uudessa koulutuskeskuksessa sekä oppilaat että opettajat voivat hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa ja uusimpia käytäntöjä, jotka vastaavat lentoyhtiöiden tarpeita, Kettula sanoo.
Tänä vuonna Patria on täydentänyt lentokalustoaan neljällä uudella yksimoottorisella Diamond DA40 NG -koulutuskoneella ja yhdellä kaksimoottorisella DA42-VI-koulutuskoneella. Pirkkalaan on hankittu myös kaksi uutta DA42-VI-konetyypin simulaattoria eli lennonharjoittelulaitetta.

– Uusi kalusto on ehdoton kilpailuvalttimme. Monissa muissa lentokouluissa on käytössä vanhempia koneita ja laitteita, mikä vaatii enemmän perehdytystä, kun oppilas aloittaa työt lentoyhtiössä, Kettula toteaa.

Arvostettu koulutuskeskus

Patria on kouluttanut jo satoja ammattilentäjiä siviili-ilmailuun vuodesta 1998 alkaen.

– Meillä on lentokoulutuksesta pitkä kokemus, ja viime vuosina olemme kehittyneet ja kasvaneet yhdeksi Pohjois-Euroopan johtavista koulutuskeskuksista, Kettula sanoo. Pirkkalassa Pilot Trainingilla on 30 vakituista työntekijää. Suurin osa heistä on kokeneita lennonopettajia.

Opetustyössä käytetään myös ulkopuolisia kouluttajia, joista valtaosa työskentelee lentoyhtiöissä. He tuovat koulutukseen oman erityisosaamisensa sekä ajantasaista tietoa lentoyhtiöiden käytännöistä ja vaatimuksista.

Lennonopettaja Kalle Pietilä on kokenut kouluttaja ja tuo mukanaan ajantasaista tietoa lentoyhtiöiden käytännöistä ja vaatimuksista.

– Opettajat ovat oman alansa kokeneita ammattilaisia. Heillä on myös pedagogista taitoa, jotta opetus saadaan tehokkaasti perille.

Kokenut kouluttaja tehostaa oppimista

Lennonopettaja Mika Niemisellä on takanaan pitkä ura sotilas- ja siviili-ilmailussa. Hän toimi 20 vuotta hävittäjälentäjänä ja lennonopettajana Ilmavoimissa. Sen jälkeen hän lensi yhdeksän vuotta liikelentoja eri puolilla maailmaa.

Mika Nieminen, lennonopettaja, TRM.

– Monipuolisesta kokemuksesta ja näkemyksestä on paljon hyötyä opettamisessa. Kun on ollut itse mukana mitä moninaisimmissa tilanteissa, oppilaille pystyy välittämään muutakin kuin vain oppikirjoista opittuja asioita, Nieminen sanoo.

Nieminen tekee päivittäin 3–4 opetuslentoa, joiden aikana oppilaat pääsevät soveltamaan oppimiaan asioita käytännössä. Oppiminen on tehokasta, kun vieressä istuva kokenut kouluttaja pystyy antamaan neuvoja esimerkiksi äkillisiin sääoloihin reagoimisessa tai avaamaan radioliikenteessä käytettyä terminologiaa.

Uudentyyppinen koulutusohjelma

Tällä hetkellä on meneillään viisi kurssia, joihin osallistuu yhteensä 100 opiskelijaa.
Ammattilentäjän kaksivuotinen peruskoulutus sisältää laajan, noin 1 000 tuntia kestävän teoriaosuuden ja koulutusohjelmasta riippuen noin 200–250 lentotuntia.
Perinteisen ammattilentäjäkoulutuksen ohella Patria on aloittanut yhdessä Finnairin kanssa uudentyyppisen MPL- eli Multi-Crew Pilot License -koulutusohjelman. Siinä lentäjän peruskoulutukseen yhdistetään tyyppikoulutus Airbus A320 -konetyyppiin.
MPL-koulutuksessa käytetään sekä lentokoneita että entistä enemmän myös modernia simulaatiotekniikkaa.

Multi-Crew Pilot License -koulutuksessa käytetään sekä lentokoneita että entistä enemmän myös modernia simulaatiotekniikkaa.

– Näin tuleva työpaikka tulee lentäjille tutuksi jo koulutuksen aikana. Töiden alkaessa perehdyttämistä tarvitaan vähän. Harva lentokoulu pystyy vielä tarjoamaan vastaavanlaista koulutusta, Ville Kettula sanoo.

Oppilaiden työllistyminen kertoo tuloksista

Kettula huomauttaa, että laadukkaan lentäjäkoulutuksen lähtökohtana ovat viranomaisten asettamat vaatimukset, jotka koskevat muun muassa koulutusohjelmia, -välineitä, -koneita, -tiloja, opettajia ja oppilaita. Lentäjäksi pääseminen edellyttää esimerkiksi soveltuvuustestien ja lääkärintarkastuksen läpäisyä.

– Suomi tunnetaan täsmällisenä maana, jossa asiat sujuvat. Lisäksi maamme vahva maine koulutusalalla tiedetään hyvin. Nämä ovat hyviä lähtökohtia, kun Patria suuntaa jatkossa entistä enemmän kansainvälisille markkinoille, Kettula toteaa.

Myös Suomen vaihtelevat sääolot ovat kilpailuvaltti lentäjäkoulutuksessa. Opiskelijat saavat kurssin aikana monipuolista lentokokemusta lumisateesta hellekeleihin.

– Lentäjän on osattava toimia hyvin erilaisissa olosuhteissa ja ennakoida jatkuvasti muuttuvia sääoloja. Läheskään kaikki lentokoulut eivät pysty tarjoamaan yhtä vaihtelevia olosuhteita kuin me Suomessa.

Kettula huomauttaa, että parhaita mittareita koulutuksen laadusta ovat oppilaiden hyvä työllistyminen ja lentoyhtiöiltä saatu myönteinen palaute.
Koulutustoiminnan jatkuva kehittäminen on Kettulan mielestä tärkeää, jotta toiminta vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaiden ja siviili-ilmailun jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.

– Haluamme olla lentoyhtiöille varteenotettava kumppani myös tulevina vuosina, kun liikennelentäjien tarve kasvaa kaikkialla maailmassa.

 

Patria on täydentänyt lentokalustoaan neljällä uudella yksimoottorisella Diamond DA40 NG -koulutuskoneella ja yhdellä kaksimoottorisella DA42-VI-koulutuskoneella. Tämän lisäksi Patrialla on yhdeksän kappaletta Tecnam P2002 JF -lentokoneita (kuvassa).