Case

Kumppanuus tuo tuloksia elinkaaren tukipalveluissa

Patria on Puolustusvoimien strateginen kumppani Hornet-hävittäjien elinkaaren tukipalveluissa. Koneiden turvallisen käytön ja operatiivisen suorituskyvyn turvaa vahva kotimainen osaaminen, jolla kyetään tarjoamaan huoltovarmuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta kilpailukykyisiä ratkaisuja myös tulevaisuuden hävittäjähankintoihin.

Patria0117_MLU2_MI-0416Patria on johtava lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaren tukipalvelujen tuottaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö tuottaa näitä palveluja muun muassa Suomen Ilmavoimien F/A-18 Hornet-hävittäjille.

– Ilmavoimat voi keskittyä ydintoimintoihinsa, kun Patria huolehtii osaltaan lentokaluston parhaasta mahdollisesta toimintavalmiudesta ja tehtäväkelpoisuuden ylläpidosta, Patrian Aircraft-yksikön johtaja Harri Lampinen sanoo.

Elinkaaren tukipalvelut ovat laaja kokonaisuus. Toisaalta niillä turvataan hävittäjien toimintakunto kaikkina päivinä ja vuorokaudenaikoina. Toisaalta niillä varmistetaan kaluston käytettävyys ja operatiivinen suorituskyky koko suunnitellun käyttöiän ajan. Se on Horneteilla 30 vuotta.

– Työnjaon ansiosta Ilmavoimat voi keskittyä ydinosaamiseensa eli lentämiseen, Ilmavoimien entinen Hornet-projektipäällikkö ja nykyinen HX-projektipäällikkö Seppo Pietiläinen toteaa.

Kumppanuus toimii myös poikkeusoloissa

Työnjako Patrian ja Puolustusvoimien organisaation välillä on selkeä. Ilmavoimat vastaa operatiivisesta toiminnasta ja koneiden päivittäisestä käyttöhuollosta. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen vastuulla ovat kaluston tarvitsemat materiaalihankinnat.

Patria vastaa puolestaan merkittävissä määrin määräaikaishuolloista, korjauksista ja koneiden päivityksistä Puolustusvoimien määrittelemien tavoitteiden ja vaatimusten mukaan.

– Ilmavoimat tekee myös pienen osan määräaikaishuolloista itse. Se pitää yllä osaamista ja tukee poikkeusolojen toimintaa, lentokalustoalan toimialajohtaja Harri Korhonen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta sanoo.

Strateginen kumppanuus Puolustusvoimien kanssa tarkoittaa sitä, että Patrian palvelut ovat saatavilla myös mahdollisissa poikkeusoloissa, jolloin ulkomaisten kumppaneiden toimintaedellytykset saattavat vaikeutua.

– Patria on kotimainen toimija, joka on aina lähellä. Strateginen kumppanuus tuo myös kustannussäästöjä. Suomessa asiat osataan hoitaa tehokkaasti verrattuna moniin kansainvälisiin toimijoihin, Patrian Lampinen huomauttaa.

Patria0117_MLU2_MI-0442Tehokasta toimintaa tuotantolinjalla

Elinkaaren tukipalvelujen suunnittelussa ovat olleet mukana myös Hornetien valmistaja Boeing ja konetyypin pääkäyttäjä Yhdysvaltain merivoimat. Vuosien aikana Suomeen on kartutettu arvokasta osaamista, mikä on tärkeää huoltovarmuuden kannalta.

– Palveluumme kuuluu myös se, että konevalmistajan alkuperäisiä ohjeita voidaan muuttaa. Esimerkiksi Hornetien huoltojärjestelmää on hiottu, jotta se sopii mahdollisimman hyvin Suomen olosuhteisiin ja koneiden käyttöön Ilmavoimissa, Lampinen sanoo.

Elinkaaren tukipalvelut on suunniteltu niin, että korjaukset ja päivitykset voidaan hoitaa samaan aikaan koneiden määräaikaishuoltojen kanssa. Työt tehdään Patrian Aviation-
liiketoiminnan tuotantolinjalla Jämsän Hallissa.

– Tällä tavalla toimenpiteiden vaikutus koneiden käytettävyyteen on saatu minimoitua. On myös kustannustehokkaampaa tehdä kaikki työt kerralla kuin tehdä jokainen erikseen, Patrian Aircraft-yksikön kehityspäällikkö Juha Alanko sanoo.

Isoista päivityksistä lisää suorituskykyä

Hornetien elinkaaren tukipalveluihin on kuulunut kaksi isoa elinkaaripäivitystä, jotka on tehty määräaikaishuoltojen yhteydessä.

Ensimmäinen Mid-Life Upgrade 1 (MLU1) tehtiin kaikkiin koneisiin vuosina 2006–2010. Päivityksellä parannettiin muun muassa Hornetien lähitaistelukykyä ilmataisteluissa, kun niissä otettiin käyttöön AIM-9X-infrapunaohjus ja JHMCS-kypärätähtäin. Lisäksi päivitettiin liikkuvan taktisen kartaston järjestelmä ja uudentyyppiset radiot sekä asennettiin omatunnuskyselijä.

Toinen iso päivitys oli MLU2, joka tehtiin jokaiseen 62 Hornetiin vuosina 2013–2016.

Päivitys paransi koneiden suorituskykyä ja kykyä tukea puolustushaarojen yhteisiä operaatioita, kun niihin tehtiin ilmasta maahan -aseistuksen vaatimat muutokset. Kansainvälistä yhteensopivuutta tukemaan asennettiin Link-16-tietovuojärjestelmä. Link-16:n, LITENING maalinetsintä- ja -osoitusjärjestelmän ja ohjaamon näyttöjen ajanmukaistamisen avulla parannettiin myös lentäjän tehtävätilannetietoisuutta. Omasuojajärjestelmän laajennuksella ja muilla pienemmillä päivityksillä parannettiin koneen selviytymiskykyä. Myös kansainväliset siviili-ilmailumääräykset edellyttivät päivityksiä Hornet-koneen suunnistus- ja kommunikointijärjestelmiin.

Uusi asevalikoima koostuu lyhyen kantaman ohjattavasta JDAM-pommista, keskipitkän kantaman JSOW-liitopommista ja pitkän kantaman JASSM-rynnäkköohjuksesta.

– MLU2-päivitys on merkittävä siksi, että suorituskyvyn parannus tukee myös maa- ja merivoimien toimintaa, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Korhonen korostaa.

Lampinen sanoo, että MLU2-päivitys oli vaativa urakka. Se toi Patrialle uutta teknistä osaamista.

– Saimme myös paljon arvokasta kokemusta suurten ja monia järjestelmiä yhdistävän hankkeen läpiviennistä, hän toteaa.

Patria0117_MLU2_MI-0429Painopiste nyt rakennepäivityksissä

MLU2 oli viimeinen suunniteltu iso päivitys Horneteihin. Tulevina vuosina keskitytään kaluston turvalliseen ja kustannustehokkaaseen loppuajan käyttöön.

Pääpaino on muun muassa rakenteiden väsymisen tutkimuksessa, vaurioiden korjaamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä.

– Koneet ikääntyvät. Niihin alkaa tulla vaurioita, joita ei ole aiemmin ilmennyt.

On löydettävä ratkaisuja, joilla koneiden elinkaari saadaan vietyä päätökseen turvallisesti ja kustannustehokkaasti, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Korhonen sanoo.

Rakennepäivityksissä Puolustusvoimat määrittelee tavoitteet ja vaatimukset, joiden pohjalta Patria tekee tarvittavat tutkimukset ja esittää niiden pohjalta toteutusvaihtoehdot.

Ilmavoimien Pietiläinen korostaa, että lentokoneiden rakenteiden hallinta edellyttää jatkuvaa valppautta. Keskeistä on ehkäistä vaurioiden syntyminen jo ennalta.

– Suomessa on merkittävää rakenneosaamista, jota on täydennetty kansainvälisellä yhteistyöllä muiden Hornet-hävittäjillä lentävien maiden kanssa. Olemme saaneet hyödyllistä tietoa siitä, miten koneita pitäisi vahvistaa ja millaisia muutoksia tarvitaan, Pietiläinen sanoo.

Kotimainen huoltokyky merkittävä tekijä

Hornetien elinkaaren tukipalvelujen ja niihin tarvittavan osaamisen luominen alkoi jo Hornetien hankintavaiheessa ja loppukokoonpanossa, joka tehtiin Patrian tuotantolaitoksella 1990-luvulla.

– Saimme heti alusta lähtien arvokasta tietoa uuden kaluston tekniikasta ja ohjelmistoista, Alanko toteaa.

Elinkaaren tukipalvelujen suunnittelu on ollut alusta lähtien mukana myös vuonna 2015 käynnistyneessä HX-hävittäjähankkeessa, joka valmistelee Hornet-koneiden seuraajan hankintaa. Uusi kalusto on määrä ottaa käyttöön Ilmavoimissa 2020-luvun jälkipuoliskolla.

Patrian Lampinen painottaa, että Hornetien ansiosta Suomeen on rakennettu hyvä kotimainen järjestelmäosaaminen ja huoltokyky, joiden ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tulevaisuuden huoltovarmuuden kannalta tärkeitä.

– Hornet-kokemuksen myötä Patrialla on kyky toimia myös uuden hävittäjän kanssa, Lampinen painottaa.