Case

Millogin ja Puolustusvoimien kumppanuus syvenee

Puolustusvoimien ja Millogin hyvänä koettu yhteistyö laajeni entisestään, kun Puolustusvoimat siirsi vuoden alussa Millogin vastuulle lisää kunnossapitotoimintoja ja yli 300 henkilöä.

WTN_4459_kalkku

Millogilla on toimipisteitä ympäri Suomea. Ammatilainen työssään Kalkussa.

 

Puolustusvoimat ja Patrian tytäryhtiö Millog sopivat syyskuussa 2014 strategisen kumppanuuden syventämisestä, jossa Millogin vastuulle siirtyi aiempaa suurempi osa Puolustusvoimien kunnossapitotoiminnoista.

Kunnossapidon Strategisen kumppanuuden rakentaminen on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2009 Millog otti vastuulleen Maavoimien varikoilla toteutettavat 2-tason kunnossapidon tehtävät, joihin kuuluvat esimerkiksi asejärjestelmien ja ajoneuvojen perushuollot ja -korjaukset sekä niiden vaativat vikakorjaukset.

Toisessa vaiheessa vuoden 2015 alussa Millogille siirtyivät myös Maavoimien varuskuntakorjaamoiden 1-tason kunnossapitotyöt. Niitä ovat esimerkiksi ajoneuvojen ja laitteiden vikakorjaukset ja huollot.

Samassa yhteydessä myös Merivoimien kaikki vastaavat korjaus- ja kunnossapitotyöt siirtyivät Millogin vastuulle.

Paljon muutakin kuin kustannussäästöjä

Millogin rooli kunnossapidon suunnittelussa ja toteutuksessa vahvistui, kun Puolustusvoimien logistiikkalaitos aloitti toimintansa kuluvan vuoden alussa ja toimijoiden rooleja ja vastuita selkeytettiin. Logistiikkalaitos tuottaa Puolustusvoimien yhteiset logistiikan järjestelyt sekä toimeenpanee osaltaan puolustusmateriaalin suorituskyvyn rakentamisen, ylläpidon ja käytön.

Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi sanoo, että jo kumppanuuden syventämisen ensimmäisessä vaiheessa oli nähtävissä kustannussäästöjen lisäksi muitakin hyötyjä.

– Kunnossapidosta tuli Puolustusvoimien tukitehtävän sijaan Millogin kehityshakuista ydintoimintaa. Kustannustietoisuutemme kaluston käytöstä ja kunnossapidosta parani. Voimme myös tukea nopeasti materiaalisesti joukkojen toimintaa esimerkiksi kriisinhallintatehtävissä, Jyväsjärvi toteaa.

Tilannekuva selkeytyy

Jyväsjärven mukaan kumppanuutta syventävä toinen vaihe lisää hyötyjä edelleen, kun puolustusmateriaalin kaikki vaativat korjaus- ja kunnossapitotoiminnot ovat nyt yhdellä osaavalla toimijalla.

– Millogin muodostaman tilannekuvan avulla Puolustusvoimat voi suunnitella varastoinnin, materiaalin kierrätyksen, koulutuskäytön ja kunnossapidon optimaalisella tavalla ottamalla samalla huomioon puolustusmateriaalin elinkaari.

Jyväsjärven mielestä on hyvä asia, että Puolustusvoimien ja Millogin kunnossapitotyön rajat poistuvat. Se vähentää päällekkäisiä töitä ja tuo vaativan kunnossapitokyvyn lähemmäs kaluston käyttäjää.

– Kunnossapitoon käytettävien työtuntien määrä kasvaa ja puolustusmateriaalin käyttövarmuutta ylläpitävä ennaltaehkäisevä korjauskyky paranee, hän perustelee.
Jyväsjärvi huomauttaa, että kumppanuudesta saatavat hyödyt koskevat myös poikkeusoloja.

– Millog voi säätää joustavasti omaa suorituskykyään tarpeidemme mukaisesti ja ottaa tarvittaessa käyttöön sekä omistaja- että sopimusyritystensä kapasiteettia.

Puntarissa toinenkin vaihtoehto

Ennen kumppanuuden laajentamista Puolustusvoimat teki pitkän ja huolellisen arvion kunnossapidon tulevasta järjestelystä. Jyväsjärven mukaan loppuun saakka toisena vaihtoehtona oli oman toiminnan kehittäminen.

– Neuvottelut olivat tiukat ja molemmin puolin asiantuntevat. Asian ratkaisivat lopulta viivan alle jäävät ja selkeästi mitattavat hyödyt.

Näitä olivat Jyväsjärven mukaan taloudelliset säästöt, tuottavuuden paraneminen, entistä parempi kunnossapidon kokonaisohjaus ja puolustusmateriaalin elinkaaren hallinta.
Yhteistyön laajentamisen jälkeen Puolustusvoimat hoitaa itse vain käytön aikaisen kevyen huollon. Jyväsjärvi huomauttaa, että kolikolla on myös toinen puolensa. Puolustusvoimien kyky ja osaaminen vaativaan kunnossapitoon ja korjaustoimintaan katoaa.

– Tämä oli alusta alkaen tiedostettu ratkaisu. Luotamme siihen, että Millog ja suomalainen yritysmaailma kykenevät tämän palvelun meille tuottamaan – myös poikkeusoloissa.

Selkeä työnjako toimii käytännössä

Strategisen kumppanuuden syvenemisen myötä Puolustusvoimilta siirtyi vuoden vaihteessa Millogille 317 työntekijää ja toimintoja 14 paikkakunnalta.
Yksi Millogille siirtyneistä yksiköistä sijaitsee Turun Pansiossa, joka vastaa Merivoimien järjestelmien kunnossapidosta. Yksikön työntekijät toimivat myös Upinniemen varuskunnassa.

Pansion yksikön päällikkö Juha Reivolahti sanoo, että toimintamallin muutos on teettänyt paljon työtä. Ensimmäisten kuukausien kokemukset ovat kuitenkin myönteiset.

– Uusi tilaus-toimitusprosessi on selkeä, kun Merivoimat asiakkaana tilaa meiltä nyt palvelut. Toiminta on entistä suunnitelmallisempaa. Työt määritellään ja aikataulutetaan aiempaa tarkemmin, Reivolahti sanoo.

Reivolahti huomauttaa, että kaluston kunnossapito oli aiemmin Puolustusvoimien tukitoiminto. Millogissa se on sen sijaan liiketoiminnan keskiössä.

– Tämä antaa toiminnalle vahvan selkänojan. Voimme esimerkiksi hyödyntää tarvittaessa Millogin muiden toimipisteiden laajaa asiantuntemusta.