Uutiset

Kolmevuotinen Potkua liikuntaan -hanke päättyi näyttävin tuloksin

Patria ja Suomen Sotilasurheiluliitto kannustivat varusmiehiä liikuntaharrastuksiin Potkua liikuntaan -hankkeessa tavoitteenaan tuoda liikuntaharrastukset jokaisen varusmiehen ulottuville.

Potkua liikuntaan

Hanke vei Sotilasurheiluliiton organisoiman varusmiesten liikuntakerhotoiminnan kaikkiin varusmieskoulutusta antaviin joukko-osastoihin ja nosti varusmiesten vapaa-ajan liikuntasuoritusten määrää lähes kolmanneksella. Kerhoissa keskitytään lajeihin, joita varusmiehet itse haluavat harrastaa, ja ohjaajina toimivat myös asevelvolliset.

– Vastuullisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa Patrian tapaa toimia ja nämä asiat heijastuivat myös Potkua liikuntaan -hankkeessa, joka on ollut yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä ja tuloksiltaan kauaskantoinen. Nuorten kunnosta huolehtiminen on tärkeä asia, ja sen avulla on mahdollista vaikuttaa elämänlaadun paranemiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Omalta osaltamme halusimme Patriana olla mukana antamassa jokaiselle varusmiespalvelukseen tulevalle nuorelle kipinän liikkumiseen ja terveisiin elämäntapoihin, toteaa viestintäjohtaja Birgitta Selonen.

 

Artikkeli on julkaistu Patria-lehdessä toukokuussa 2014