Case

Ketteryyttä kadulle ja maastoon

Panssaroidut pyöräajoneuvot ovat osoittautuneet oiviksi työvälineiksi nykyisessä kriisinhallinnassa. Ne pärjäävät niin kaupunki- kuin maasto-olosuhteissakin ja tarjoavat yhä parempaa suojaa käyttäjilleen.

Patria_UAK_MI-0840_hires

Patrian pyöräalustaiset, panssaroidut ajoneuvot ovat tulleet pitkän tien ennen nykyistä AMV-mallia. Legendaarisen Pasin juuret ovat syvällä rauhanturvaoperaatioissa, joissa sitä on pitkään ja menestyksekkäästi käytettykin.

Panssaroidut pyöräajoneuvot ovat osoittautuneet oiviksi työvälineiksi nykyisessä kriisinhallinnassa. Ne pärjäävät niin kaupunki- kuin maasto-olosuhteissakin ja tarjoavat yhä parempaa suojaa käyttäjilleen.

Kuusipyöräisen Pasin valmistus päättyi 2003, kun uusi 8×8 Patria AMV tuli sarjavalmistukseen, mutta Pasit toki jatkavat uskollista palveluaan vielä vuosikymmeniä. Parhaillaan on meneillään muun muassa Puolustusvoimien käytössä olevien Pasien peruskunnostusprojekti.

Siinä missä Pasi perustui lähinnä kuorma-autoteknologiaan ja kevyempään suojaukseen, nykyiset pyöräajoneuvot ovat huomattavasti suorituskykyisempiä ja suojatumpia. Viimeisimmät operaatiot esimerkiksi Afganistanissa ovat osoittaneet, että yhä tehokkaammat miinat ja tienvarsipommit koettelevat partiointitehtävissäkin olevia ajoneuvoja.

Uusi XP

Patria on vastannut haasteisiin uudella Patria AMVXP -mallillaan, joka huomioi nykyasiakkaiden vaatimukset unohtamatta AMV:n hyvän perusrakenteen etuja.
Käytettiinpä pyöräajoneuvoa miehistönkuljetukseen tai asejärjestelmän alustana, hyötykuorman maksimointi on yksi keskeisimmistä ajoneuvolle asetettavista vaatimuksista. AMVXP pystyy tarjoamaan täydellä 30 tonnin kokonaispainolla 13 tonnin hyötykuorman. Hyötykuormaksi lasketaan suojauksen, aseistuksen, varusteiden ja miehistön massa.

Ajoneuvosta puhuttaessa myös moottoriteholla on väliä, ja siksi AMVXP:n moottori kehittää jo 450 kW:n tehon, mikä tarkoittaa reilun kymmenen prosentin lisäystä edeltäjään nähden. Mutta nykyisin moottorin teho ei ole ainoa kiinnostava lukema, sillä nykysotilaan varusteet tarvitsevat runsaasti sähköä. XP:n myötä generaattorin maksimituottoa kasvatettiin merkittävästi, jotta sähkötehoa riittää myös tulevaisuuden tarpeisiin.

AMV_Hanko_2010_013

Varsinainen ääriympäristö tavallisen maakulkuneuvon kannalta on vesi. Patria AMV on kuitenkin suunniteltu perusrakenteeltaan uivaksi, joten uintioption avulla siitä saa uivan aina 28 tonniin asti.

Yhä parempi alusta

Patria AMV:n 8×8-alusta todettiin hyvin toimivaksi jo ensimmäisestä prototyypistä lähtien, eikä tämä tullut suunnittelijoille yllätyksenä. Monikappalesimuloinnin ansiosta ajodynamiikka saatiin hyvälle tolalle jo suunnittelupöydällä, ja simulointimalleja saatiin varmennettua yhä tarkemmiksi mittauksin.

– AMV:n liikkuvuuden suunnittelun tavoitteena on ollut päästä vaativissa maasto-olosuhteissa tela-ajoneuvojen liikkuvuuden tasolle säilyttäen silti pyöräajoneuvon edut maantiellä, kiteyttää Ajoneuvot-tuotelinjan johtaja Kari Grön.

Pyöräntuennan perusratkaisut kertovat  asiaa tuntevalle melko paljon. Jo kilpa-autoista tuttu erillistuenta päällekkäisine kolmiotukivarsineen antaa hyvän pohjan suunnittelulle. Kun tähän yhdistetään kadunmiehelle tuntemattomampi hydropneumaattinen jousielementti, päästään tarkasti säädeltyyn, miltei puolen metrin pyöränjoustoon.

Edellä lueteltu työ yhdessä voimalinjan voimanjaon optimoinnin kanssa riittäisi jo hyvään suorituskykyyn maastossa, mutta AMV saavuttaa myös yli 100 km/h huippunopeuden. Korkeiden nopeuksien stabiliteetti vaatii suunnittelulta myös rengasosaamista, mikä onkin yksi AMV:n suunnittelutiimiin vahvuuksista. Erittäin maastokelpoisesta ajoneuvosta on saatu myös hyvin maantiekelpoinen.

Ristiriitaisten maantie- ja maasto-ominaisuuksien hallitsemiseksi AMVXP varustetaan vielä valinnaisvarusteisella maavaran säädöllä, mikä mahdollistaa entistä paremmat ajo-ominaisuudet toimintaympäristöjen ääripäissä. Varustelun parantamisen lisäksi XP:n pyöräntuentaa on optimoitu edeltävää mallia pidemmälle, jotta suorituskyvystä saataisiin kaikki irti.

Hyvin toimiva lavetin alusta helpottaa myös asejärjestelmän vakaimen toimintaa. Tasainen kulku maastossa vaatii laajoja joustovaroja, ja joustojen mukaan säädettyä, riittävän pehmeää ja progressiivista vaimennusta. Tämä on kutakuinkin päinvastainen jousituksen asetus esimerkiksi asvaltilla tehtävään terävään väistöliikkeeseen verrattuna.

Varsinainen ääriympäristö tavallisen maakulkuneuvon kannalta on vesi. Patria AMV on kuitenkin suunniteltu perusrakenteeltaan uivaksi, joten uintioption avulla siitä saa uivan aina 28 tonniin asti.

Joustava tuoterakenne

Modulaarinen tuoterakenne on yksi tärkeimmistä valmistavan teollisuuden oivalluksista, mutta sen käyttöönotto etenee työkone- ja sotilasajoneuvoteollisuudessa hitaasti. Tässä suhteessa Patria onkin yksi edelläkävijöistä, ja AMV:n asiakkaat hyötyvät modulaarisuudesta monin tavoin. Esimerkiksi edellä kuvatut pyöräasemat ovat oma moduulinsa, ja pyöräntuennan osat ovat vaihtokelpoisia keskenään. Tämä on merkittävä etu muun muassa taistelukentän huoltovarmuuden kannalta.

Toisaalta ajoneuvo on varusteltavissa lukuisiin eri tehtäviin ambulanssista raskaan kranaatinheittimen alustaksi. Asejärjestelmiä integroitaessa pelkkä modulaarisuus ei enää auta, vaan tällöin tarvitaan myös Patrian suunnittelutiimin apua, jotta ajoneuvon kokonaissuorituskyky saadaan varmistettua. Joustavan suunnittelutiimin mahdollistama räätälöitävyys on yksi Patrian vahvuuksista.

Asejärjestelmää suoremmin modulaarisuuden edut tulevat esiin suojausta ja miehistötiloja pohdittaessa. Ajoneuvon suojausta pystytään kehittämään tuotteen elinkaaren myöhemmissä vaiheissa, mikä on toimintaympäristön muutoksen takia monesti välttämätöntä.

Asiakkaan kannalta oleellisin modulaarisuudesta näkyy kuitenkin jo hankintaa tehtäessä. Loppuun asti pohdittu tuote on edullisempi valmistaa ja tietysti myös ylläpitää. Siksi kilpailukyky näkyy paitsi suorituskykyisessä tuotteessa myös hinnassa.

Varmuutta ylläpitoon

Patria pystyy järjestämään AMV:n kokoonpanon myös asiakkaan kohdemaassa, jolloin asiakas hyötyy lähellä olevasta tuotetuesta. Omassa maassa oleva kokoonpanotehdas on merkittävä etu esimerkiksi kriisitilanteissa, jolloin kaluston huollettavuus varsinaisesti punnitaan.

Pitkän käyttöiän, jopa 30 vuoden, takia suurimmat kehityspaineet tulevat kohdistumaan digitalisoitumiseen. AMVXP on jo nyt yhteensopiva minkä tahansa C4I- tai BMS-järjestelmän kanssa, ja aiemmin mainitun modulaarisuuden ansiosta järjestelmäpäivitykset onnistuvat sujuvasti myös sähköjärjestelmien osalta.
Pitkän käyttöiän vaatima osatoimitusten ja tuotetuen varmuus asettaa vaatimuksia myös ajoneuvoja toimittavalle yritykselle. Patria on pitkän historian omaava yritys, jonka toiminnan takaa muun muassa vakaa omistuspohja.