Case

G’Day Australia – AMV35 esittäytyy

Patria ja BAE Systems Australia ovat toimittaneet Australian LAND 400 -hankkeeseen tarjouksensa 225 panssaroidusta tiedusteluajoneuvosta.

AMV and E35 Version 3 Amphib removed with Watermark 300dpi

Yritykset ovat yhteistyössä kehittäneet kilpailukykyisen ratkaisun, joka vastaa suorituskyvyltään erinomaisesti Australian puolustusvoimien nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin.Tarjotussa ratkaisussa yhdistyvät Patria AMV -ajoneuvo ja BAE Systems Hägglundsin E35-asejärjestelmä. Tarjousta tukee BAE Systems Australian vahva paikallinen tuotanto- ja huoltokyky sekä järjestelmäintegraattorikokemus.

– Tarjoamme erinomaisen tuotteen lisäksi erittäin vahvan tiimin. Tuomme kaikki omat vahvuutemme ja osaamisemme tiimiin ja yhdessä pystymme tarjoamaan huomattavasti enemmän, sanoo asiakkuusjohtaja Janne Räkköläinen Patrian Land-liiketoiminnasta.

Land 400 -hankkeessa korvataan aluksi Australiassa nykyisin käytössä olevat ASLAV-ajoneuvot uusilla panssaroiduilla tiedusteluajoneuvoilla. Myöhemmin Australia jatkaa hanketta tela-alustaisilla taisteluvaunuilla sekä muilla näitä tukevilla järjestelmillä.

Hyvää yhteistyötä

Patria ja BAE Systems Australia julkistivat syyskuussa 2014 tiedon yhteistyösopimuksen solmimisesta Australian LAND 400 -projektin kakkosvaiheen tarjouskilpailuun osallistumisesta. BAE Systems Australia toimii hankkeen päätoimittajana sekä järjestelmäintegraattorina Patrian vastatessa pyöräajoneuvoalustasta ja BAE Systems Hägglunds E35-asejärjestelmästä. Hyvän ja tiiviin yhteistyön tuloksena yhtiöt tarjosivat yhdessä AMV 35 -tiedusteluajoneuvoa Australian hankkeeseen syksyllä 2015.

– BAE Systems Australia on erittäin hyvä yhteistyökumppani Patria AMV:n tarjoamiseen Australian hankkeeseen. Yhtiöllä on erinomaiset kansainväliset ja paikalliset verkostot, tekninen osaaminen sekä valmiudet paikalliseen tuotantoon ja elinkaaripalveluihin. BAE Systems Hägglundsin kanssa olemme tehneet yhteistyötä Suomen puolustusvoimien AMOS- ja CV90-panssariajoneuvoprojekteissa. Meillä on myös yhteisyritys AMOS-kranaatinheitinjärjestelmän valmistukseen ja markkinointiin. Yhdessä voimme tarjota hyvän, matalariskisen ratkaisun Australian armeijan nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, Räkköläinen toteaa.

Yritysten intensiivinen yhteistyö jatkuu mallikkaasti.

– Patrian käytävillä Hämeenlinnassa on viime aikoina kuulunut runsaasti puheensorinaa australialaisella aksentilla ja olemme myös vieneet suomalaista kulttuuria ja ajattelutapaa Australiaan. Työtä ja valmistelua jatketaan yhdessä vahvana tiiminä, Räkköläinen kuvailee.

Puolan Rosomak Afganistanissa - Fot Jacek Matu

Rosomak puolalaisten sotilaiden turvana Afganistanissa.

Erinomainen tuote

AMV35:ssä yhdistyvät Patria AMV -panssaroitu pyöräajoneuvo ja BAE Systems Hägglundsin E35-tornillinen asejärjestelmä, jotka molemmat ovat NATO-yhteensopivia ja jäsenmaiden käytössä.

– AMV35-ajoneuvojärjestelmä on erittäin vahva ja suorituskykyinen ratkaisu erilaisiin tilanteisiin ja uhkiin. Sen tulivoima, suojaus ja liikkuvuus ovat huippuluokkaa, toteaa Patrian liiketoimintajohtaja Mika Kari.

Patria AMV -ajoneuvoa on tilattu erilaisina versioina yli 1400 kappaletta seitsemän asiakasmaan käyttöön. Ajoneuvoa käytetään vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa, ja siihen on integroitu monia eri asejärjestelmiä 7,62 mm asejärjestelmistä 120 mm kranaatinheitinjärjestelmään.

– Ajoneuvon suunnittelun lähtökohtana ollut modulaarinen rakenne mahdollistaa helpon versioinnin, erilaisten osajärjestelmien helpon hyödyntämisen ja integroinnin, sanoo tuotelinjajohtaja Kari Grön. Ajoneuvo on saanut paljon positiivista palautetta toimiessaan kriisinhallintatehtävissä muun muassa Afganistanissa.

BAE Systems Hägglundsin miehitetty asejärjestelmä on puolestaan käytössä CV90-telataisteluajoneuvossa viidellä eri asiakkaalla. Se on myös käytössä kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa, esimerkiksi Afganistanissa. E35-asejärjestelmän korkea tulivoima ja tarkkuus on käytössä todennettu ja järjestelmä tarjoaa käyttäjilleen erinomaisen suorituskyvyn kaikissa olosuhteissa ja tehtävissä.

– AMV35 on hyvä esimerkki pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä. Tiiviillä yhteistyöllä ja huipputuotteilla saadaan tuloksena huippuluokan suorituskykyä, Mika Kari sanoo.

AMV35 valmiina

– Tiimimme ja tarjontamme vahvuuksia ovat useat toteutetut ja käytössä olevat ajoneuvoversiot, kuten taistelu-, miehistönkuljetus-, ambulanssi-, korjaus- ja huoltoversiot, suorituskykyinen asejärjestelmä sekä kokemus ja osaaminen teknologiansiirroista. Olemme sitoutuneet yhteistyöhön tuotteen yli 30 vuoden elinkaaren ajaksi ja tarjoamme parhaan ratkaisun paikallisine valmistus- ja elinkaaripalveluineen Australian armeijalle, toteaa Ian Smith BAE Systems Australian Land-yksiköstä.

Tiimi tekee yhteistyötä ja valmisteluja hankkeen seuraavaa vaihetta varten ja odottaa innolla tilaisuutta päästä demonstroimaan ratkaisunsa ominaisuuksia ja yhteistyön tuloksia. Viimeisimpien tietojen mukaan hankkeen seuraavaan vaiheeseen valitut tiimit julkistetaan vuoden 2016 alkupuolella.

– Yhteistyö tiiminä jatkuu vahvana lukuisilla alueilla ratkaisumme edelleen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Tiimissämme on hyvä vuorovaikutus ja selkeät etenemissuunnitelmat. Olemme valmiita etenemään AMV35-ratkaisumme kanssa hankkeen seuraavaan vaiheeseen, Räkköläinen sanoo.